Bæredygtighedens paradokser – hvordan får vi klima, økonomi og trivsel til at gå hånd i hånd?

Simon Elsborg Nygaard, cand.psych. og ph.d. i bæredygtighedspsykologi og Camilla Duus, erhvervspsykolog, cand.psych. aut. og partner i Clavis Erhvervspsykologi.

Miljømæssig bæredygtighed er en dagsorden, der trænger sig på, og klimakrisen er aktuelt en af de store ledelsesmæssige udfordringer. Mange ledere efterspørger at kunne navigere i bæredygtighedens paradokser for at kunne sætte et stærkt organisatorisk og ledelsesmæssigt aftryk på dette felt. Hvordan kan vi som ledere udvikle vores organisation så trivsel, økonomi OG miljø går hånd i hånd? Hvordan kan vi forholde os til klimakrisen som en de store ledelsesmæssige udfordringer OG samtidig se det som en mulighed for at styrke vores organisation? På denne workshop vil vi arbejde med disse spørgsmål, som mange ledere fremadrettet må finde kort- og langsigtede planer for.

Info om Simon Elsborg Nygaard
Simon Elsborg Nygaard er cand.psych. og ph.d. i bæredygtighedspsykologi. Han arbejder som konsulent, og som postdoc på Aarhus Universitet på afdeling for arbejds- og organisationspsykologi, hvor han forsker i bæredygtighed. Simon har arbejdet med bæredygtighed de seneste 15 år, herunder med ledelse af bæredygtighed og bæredygtighedens paradokser.

Info om Camilla Duus
Camilla Duus er erhvervspsykolog, cand.psych. aut. og partner i Clavis Erhvervspsykologi. Camilla har gennem de seneste 10 år samarbejdet med ledere og medarbejdere om paradokser og udvikling af organisationer. Aktuelt arbejder Camilla med bæredygtighedens paradokser som afsæt til organisatoriske forandringer, så miljø, opgaven, mennesker og økonomi spiller sammen.