Christian Ahrensborg

Afdelingsdirektør, YouSee

Christian Ahrensborg er afdelingsdirektør I Sønderborg for YouSee og ifølge medarbejderne, chefer og flere kolleger en af de største ledelsestalenter i TDC koncernen. Hans ledelsesstil er upoleret, bygger på egne erfaringer, tanker og sund fornuft og i mindre grad på et langt CV og forskellige lederuddannelser. Christian Ahrensborg vil blive interviewet om sine egne tanker om, hvad han lykkes godt med i sin ledelse.