En ledersalon om tvivl og handlekraft i lederskabet

Joachim Meier, Cand. Psych., Cand. Public., Erhvervspsykolog ved Clavis Erhvervspsykologi

Med til at være leder hører en ubehagelig, men ofte sund tvivlende stemme.
Tvivlen rummer ledelsesmæssige styrker, som vi risikerer at overse, når kravet om handlekraft bliver altdominerende.

Tvivl og handlekraft er indbyrdes forbundne lederdyder. Handlekraften må tilsættes tvivl for ikke at blive dumdristig, og tvivlen må blive til handling, hvis ikke den skal udvikle sig til en kimende tinnitus i lederens øregange.

Ledersalonen byder på oplæg og inspiration samt drøftelser og deling af både prøvende tvivl og fasttømrede ståsteder.