Integrativ tænkning – en beslutningsstrategi der favner modsætninger

Kasper Lorenzen, Cand. Psych, Erhvervspsykolog

På denne workshop vil deltagerne blive introduceret for integrativ tænkning. Integrativtænkning er en tilgang til at navigere i, og finde gode løsninger på paradoksale problemstillinger. På workshoppen vil forskellen imellem konventionel og integrativ tænkning og tilgange til problemløsning blive præsenteret –og deltagerne vil få erfaringmed en konkret metode til at udvikle et integrativt mindset. Workshoppen vil bestå af et rammesættende oplæg og der vil herefter blive arbejdet med at træne integrativ tænkning med udgangspunkt i deltagernes ledelsesmæssige-og organisatoriske problemstillinger.

Om Kasper Lorenzen:
Kasper Lorenzen arbejder som selvstændig erhvervspsykolog –og har igennem 15 år arbejdet med ledelses-og organisationsudvikling. Kasper har særligt fokus på træning af ledere og lederteam i integrativ tænkning, dels gennem sparrings-og udviklingsforløb i virksomheder og dels gennem sin undervisning på MBA-uddannelsen ved Business Institute Aalborg.