Paradoksstrategier, handlinger og refleksioner

Betina Rennison (Ph.d.) er forsker, forfatter og foredragsholder, Rennison Research

Ledelse er at befinde sig i et spændingsfelt af modsatrettede forventninger, hensyn og rationaler. Hvordan leder og lever vi i denne kompleksitet? Hvordan mestrer vi de paradokser den skaber? Workshoppen præsenterer et katalog over strategier til håndtering af paradokserne. Vi udfolder, reflekterer og debatterer strategierne, så vi skærper vores indsigt og forbedrer vores mestringsevne.

Info om Betina Rennison:
Betina Rennison (Ph.d.) er forsker, forfatter og foredragsholder. Hun har forfattet flere bøger og artikler om ledelse. Betina er især optaget af, hvordan den enkelte leder formår at håndtere den mangfoldighed og kompleksitet, der omgiver ham eller hende. Betina er ansvarshavende redaktør for tidsskiftet Lederliv.dk. – og har mangeårige ansættelser bag sig som universitetslektor på henholdsvis Copenhagen Business School og Aalborg Universitet samt som docent og centerleder på VIA University College. Nu er hun selvstændig og indehaver af Ledelsesliv by Rennison.