Paradokstænkningen implementeret i mit lederteam

Anker Blom Nielsen, Logistikdirektør, Rockwool Group

Med afsæt i sit lederskab i Rockwool fortæller Logistikdirektør Anker Blom, hvordan han har brugt paradokstænkningen som afsæt til at udvikle ledelse i sit team af ledere. Han vil beskrive, hvordan han har skabt fælles accept af de modsatrettede krav, enhver leder skal navigere i, og hvordan dette har muliggjort ærligere og modigere drøftelser i ledergruppen. Workshoppen vil bestå af praksisfortællinger krydret med korte teoretiske input, og deltagerne vil få konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med paradokser i det personlige lederskab.